Convenția GirlsGoIT Robotics Choregraphe

Reguli generale

  • toate conceptele și proposalurile se scriu la începutul programului

  • toate denumirile de concepte, taguri, etc. pot să fie formate din maxim 3 cuvinte, dar este preferabil să fie doar un cuvânt, dacă este posibil.

  • dacă o denumire este formată din 2 sau 3 cuvinte, trebuie să fie în formatul cuvantCuvantCuvant, de exemplu poeziiDespreArta, GirlsGoTech etc.

Exemplu: (Atrageți atenția că toate proposalurile și conceptele sunt la începutul programului)

topic: ~robots()
language: enu
proposal: Do you like arts?
proposal: Which type of art do you like the most?
concept:(arts) [music painting sculpture]
u:(hi) hello. ^nextProposal
u:(yes) ^nextProposal
u:(i like ~arts)
  • Denumirea topicurilor

    Topicurile se vor numi sugestiv, de exemplu, Istorie, Geografie, Artă, începând cu litera Mare și celelalte litere mici

Denumirea conceptelor

Conceptele se vor scrie cu litere litere mici, cu excepția conceptelor care sunt formate din 2 sau 3 cuvinte. Conceptele pot fi formate din maxim 3 cuvinte, ideal 1 sau 2. Exemple:

- concept:(nume) [Diana Ana Ileana]
- concept:(cantec) lalala
- concept:(dansPopular) [sarba hora batuata]
- concept:(poezieVasileAlexandri) pastel

Regulile

Regulile se scriu cat mai clar. Cuvintele spuse de om trebuie să fie în mod ideal maxim 3, nu este de dorit, dar se poate 4, si doar în cazuri extrem de critice 5 cuvinte. Mai mult de 5 cuvinte consideră că din start nu se vor recunoaște.

Subregulile

Subregulile se scriu pe nivele și se lasă spațiu înainte de regulile de pe nivelurile de mai jos, ca în exemplu: http://doc.aldebaran.com/2-1/_images/dialog_scope.png

Proposal-urile și tagurile

Tagurile se numesc clar, sugestiv (NU le numim tag1, tag2, etc) Exemple:

proposal: %questionBanana Do you like bananas?
proposal: %rightAnswer Yes, that's right
proposal: %wrongAnswer No, that's wrong

Variabilele

Variabilele se numesc sugestiv, clar, pe înțelesul tuturor. Se aplică regula generală, ori scriem un cuvânt, ori o denumire formată din maxim 3 cuvinte, în formatul cuvantCuvantCuvant. Exemple:

- nume
- numePrenume
- poezie